Obiective


Home
Obiective
Activitati
Parteneri
Rezultate
Contact

Obiectivul general il reprezinta automatizarea managementului si controlului traficului aerian pentru marirea capacitatii de trafic si a sigurantei si pentru reducerea consumului de carburant si a impactului negativ asupra mediului. Proiectul AEROTRAFIC urmareste constituirea unui consortiu reprezentativ si eficace pentru cercetarea romaneasca in domenii prioritare ale ingineriei aerospatiale actuale si anume: optimizarea multidisciplinara in navigatia aeriana si in managementul traficului aerian (ATM), avansarea unui model de vartejuri de siaj de mare acuratete care sa permita marirea capacitatilor actuale de trafic, precum si propunerea unei solutii tehnice brevetate in cadrul SESAR (the Single European Sky ATM Research Programme) de sistem integrat si automatizat de controlul traficului aerian.

Proiectul AEROTRAFIC este structurat pe cinci pachete de lucru care corespund obiectivelor specifice, dupa cum se ilustreaaza in figura.

    Fiecare obiectiv specific se considera realizat in momentul prezentării rapoartelor de cercetare si de la caz la caz, a programelor de calcul, a modelelor experimentale, a lucrarii stiintifice sau a bazei de date cu documentaţia aferentă, corespunzatoare activitatilor incluse.


Home | Obiective | Activitati | Parteneri | Rezultate | Contact

 Copyright ROSA 2009.