Activitati


Home
Obiective
Activitati
Parteneri
Rezultate
Contact

Etapa I. Sinteza si documentare

 

Ianuarie 2009

 

Activitati:

-          Sinteza si documentare siaj

-          Sinteza si documentare algoritmi genetici

-          Integrarea functiei obiectiv

-          Studiul tehnologiilor ATM existente

 

Rezultate:

-          Modele clasice de siaj

-          Algoritm genetic pentru optimizare

-          Modelul matematic al functiei obiectiv; publicare articol

-          Raport asupra tehnologiilor ATM (I)

 

Etapa II. Modelare numerica

 

Noiembrie 2009

 

Activitati:

-          Implementarea modelului geodezic

-          Studiul tehnologiilor ATM existente

 

Rezultate:

-          Studiul modelului geodezic aplicabil in calculele de navigatie aeriana si ATM; Studiul erorilor modelului geodezic utilizat; Software de implementare a modelului geodezic

-          Raport asupra tehnologiilor ATM (II)

 

Etapa III. Simulare numerica

 

Februarie 2010

 

Activitati:

-          Simulari numerice siaj

-          Sinteza si documentare modele dinamice

-          Modelarea algoritmilor genetici

 

Rezultate:

-          Date numerice

-          Modele dinamice pentru aeronave de transport

-          Studiu asupra modelarii algoritmilor genetici

 

Etapa IV. Elaborare si implementare modele

 

Aprilie 2010

 

Activitati:

-          Reductia dimensionala

-          Implementare model dinamic

-          Implementari si verificari preliminare algoritmi genetici

-          Studiul tehnologiilor ATM existente

-          Diseminarea rezultatelor

 

Rezultate:

-          Modele PO de reductie dimensionala; Studiu al erorilor modelului redus fata de modelul extins

-          Software de simulare sistem dinamic

-          Implementare algoritm genetic de optimizare sisteme dinamice; software

-          Studiu privind tehnologiile ATM viitoare (III)

-          Brosura/manual privind tehnologiile ATM existente; articol privind optimizari folosind algoritmi genetici; organizare workshop privind aplicarea algoritmilor genetici

 

Etapa V. Implementare algoritmi; Verificari modele

 

Septembrie 2010

 

Activitati:

-          Elaborare modele siaj

-          Implementare model dinamic

-          Implementarea modelului meteo

-          Verificarea functiei obiectiv

-          Integrarea algoritmilor de optimizare in managementul traficului aerian

 

Rezultate:

-          modele analitice multi-parametrice de siaj

-          program de calcul

-          raport asupra modelului meteorologic utilizat in calculele de navigatie aeriana; articol privind modelarea meteorologica

-          Raport de sinteza cu date test

-          Raport asupra simularii de studii de caz de trafic aerian

 

Etapa VI. Verificari si optimizari numerice

 

Noiembrie 2010

 

Activitati:

-          Verificare siaj

-          Verificare model dinamic

-          Implementari pe masini paralele

-          Verificari algoritmi genetici

-          Diseminarea rezultatelor

 

Rezultate:

-          Rezultate numerice si concluzii (la activitatile ce privesc siajul, modelul dinamic, algoritmii genetici)

-          Paralelizarea programelor de calcul

-          Publicare articol; Workshop

 

Etapa VII. Integrarea modulelor; Diseminarea rezultatelor

 

Septembrie 2010

 

Activitati:

-          Optimizari numerice ale traiectoriei de navigatie

-          Integrarea algoritmilor de optimizare in managementul traficului aerian

-          Diseminarea rezultatelor

 

Rezultate:

-          Rezultate numerice si concluzii

-          Raport asupra simularii de studii de cazuri critice; publicare articol

-          Conferinta internationala pe tematica proiectului; publicare articol pentru prezentarea rezultatelor proiectului; depunere cerere de brevet de inventie pentru solutia rezultata din proiect.

 

Plan de realizare conform Act ad. nr. 2/2009


Home | Obiective | Activitati | Parteneri | Rezultate | Contact

 Copyright ROSA 2009.